Wypożyczalnia mieści się w Szkole Podstawowej nr 8
im. Jana Pawła II

ul Piaskowa 99


Telefon: 506 432 161

Działamy na rynku już od wielu lat. Dzięki temu posiadamy duże doświadczenie oraz ogromną kolekcję przebrań. Pomagamy małym jak i dużym dobrać doskonały strój niezależnie od okazji.

W naszej ofercie znajduje się ponad 1000 strojów na każdą okazję i o różnorodnej tematyce. Dziecko jak i również dorosły zawsze znajdzie coś dla siebie.

Wszystkie nasze stroje można na miejscu przymierzyć i dobrać potrzebne akcesoria. Dzięki temu najmłodsi mają bardzo dużo zabawy w trakcie przebierania co powoduje, że każdy wychodzi od nas zadowolony z wyboru.

Peruki:

  • od 5zł do 10zł na dobę


Tylko akcesoria:

  • od 5zł do 10zł na dobę

Boa:

  • 5zł na dobę

Strój dziecięcy wraz z akcesoriami:

  • 25zł na dobę
  • kolejna doba 10zł


Strój dla osoby dorosłej wraz z akcesoriami:

  • 40zł na dobę
  • kolejna doba 10zł

  • Nie pobieramy kaucji
  • Istnieje możliwość rezerwacji strojów

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin jest regulaminem Wypożyczalni Strojów
bajkowestroje.pl


PRZEDMIOT UMOWY

Wypożyczalnia Strojów bajkowestroje.pl Oświadcza, iż działalnością jest wypożyczanie strojów i innych akcesoriów zwanych w dalszej części regulaminu „strojami” klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym zwanymi w dalszej części regulaminu „Wypożyczającymi”

TERMINARZ

Wypożyczalnia prowadzi rezerwację strojów na dzień podany przez Wypożyczającego.

W chwili rezerwacji stroju pobierana jest opłata, która stanowi równowartość opłaty za wypożyczenie na dobę
( patrz cennik).

Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.

Rezerwację uważa się za ważną w chwili uiszczenia w/w opłaty bezpośrednio w wypożyczalni oraz potwierdzenia przez pracownika wypożyczalni dostępności stroju na żądany termin wypożyczenia .

W momencie rezerwacji stroju, wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest podać niezbędne dane do zawarcia umowy.

Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu podpisania Umowy Wypożyczenia i kończy się w dniu ustalonym w Umowie Wypożyczenia w momencie przyjęcia stroju przez pracownika Wypożyczalni – w stanie kompletnym i nienaruszonym w stosunku do stanu w jakim był on wypożyczony.

Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego opłatę zgodną z aktualnym cennikiem Wypożyczalni opublikowanym na stronie wwwbajkowestroje.pl adekwatną do zadeklarowanego przez Wypożyczającego okresu wypożyczenia.

Opłatę za wypożyczenie Wypożyczający uiszcza z góry za cały okres wypożyczenia w momencie wypożyczenia stroju

W chwili odbioru stroju Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować stan wypożyczonego stroju i zgłosić pracownikowi wypożyczalni ewentualne zniszczenia stroju ( plamy, dziury, pęknięcia itp.)

W przypadku braku zastrzeżeń odnośnie stroju Wypożyczający akceptuje jego stan jako „nienaruszony”

ZOBOWIĄZANIA WYPOŻYCZALNI

Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu strój w dobrym stanie tzn. strój nie jest zniszczony, wadliwy itp.

W przypadku stwierdzenia zniszczenia stroju lub braku akcesoriów należących do wypożyczonego stroju, Wypożyczalnia zobowiązuje się do poinformowania o tym Wypożyczającego w terminie 7 dni od daty zwrotu stroju określonej w Umowie Wypożyczenia oraz do poinformowania o kosztach zniszczenia jeżeli strój zostanie zniszczony.